Privacyverklaring

STRAIGHT Human Support neemt uw privacy zeer serieus. Daarom willen we in deze privacyverklaring graag verduidelijken op welke wijze wij omgaan met uw (persoons)gegevens.

Welke gegevens verwerken wij?

STRAIGHT Human Support kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van STRAIGHT Human Support. Ook kan het zijn dat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Bij voorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website. Het kan daarbij gaan om de volgende gegevens:
– Voor- en achternaam
– Bedrijfsnaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– e-mailadres
– IP-adres

Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

STRAIGHT Human Support verwerkt uw persoonsgegevens om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt.  Of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan STRAIGHT Human Support uw persoonsgegevens gebruiken in verband met een overeen gekomen opdracht. In dat geval wordt er gezamenlijk een verwerkingsovereenkomst opgesteld.

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

STRAIGHT Human Support bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden maximaal een jaar bewaard als er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Worden mijn gegevens ook met derden gedeeld?

STRAIGHT Human Support verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Vastleggen van websitebezoek

Op de website van STRAIGHT Human Support worden algemene bezoekgegevens bijgehouden.  Zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. STRAIGHT Human Support gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics

STRAIGHT Human Support maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van STRAIGHT Human Support bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan STRAIGHT Human Support te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. STRAIGHT Human Support heeft hier geen invloed op.
STRAIGHT Human Support heeft Google geen toestemming gegeven om via STRAIGHT Human Support verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Hoe kan ik mijn gegevens inzien, aanpassen of laten verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@straight-hs.nl, of maak gebruik van onderstaande button. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Hoe zijn mijn gegevens beveiligd?

STRAIGHT Human Support neemt de bescherming van uw gegevens serieus.  Daarom nemen wij passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij maken gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door STRAIGHT Human Support verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met ons op.

STRAIGHT Human Support is als volgt te bereiken:
Vestigingsadres : Cor Hilbrinkstraat 36, 7622 EW Borne
Inschrijvingsnummer KvK : 08107949
Telefoon : +31 647212630
E-mailadres : info@straight-hs.nl

Contact