Valide assessment, of toch maar een Belbin of MBTI persoonlijkheidstest?