Leren van Elkaar Kring

STRAIGHT Human Support ambassadeur #DVHW

De aanvraag voor subsidie is door de provincie Overijssel goedgekeurd. De eerste Leren van Elkaar Kring “De Kracht van Werkplezier” is gestart met acht deelnemers. Gezien het enthousiasme van hen belooft dit veel goeds voor het vervolg!

Inschrijving staat weer open!

Provincie Overijssel stelt ook over 2019 subsidie beschikbaar voor Leren van Elkaar Kringen. De mogelijkheid om deel te nemen staat dus ook dit jaar weer open.

Doel van een Leren van Elkaar Kring

Het doel van een Leren van Elkaar Kring is om van en met elkaar te leren. In dit geval specifiek over thema’s die allen te maken hebben met werkplezier. Een kring bestaat daarom uit minimaal 5 en maximaal 10 deelnemers. Er zijn vijf plenaire sessies, aangevuld met een dagdeel individuele ondersteuning. De bijeenkomsten worden geleid door Eric van de Straat, oprichter en eigenaar van STRAIGHT Human Support. Hij maakt zelf geen deel uit van de kring. Eventueel worden ook andere deskundigen ingeschakeld om een bepaald thema te verdiepen. Bij een Leren van Elkaar Kring zijn de deelnemers aan zet. Zij hebben een grote stem in de te behandelen thema’s. Nog belangrijker is dat men bereid moet zijn om ideeën, gedachten en ervaringen uit te wisselen. Dit alles volgens het principe Kennis delen is macht.

Thema’s die aan de orde komen kunnen zijn:

  • Preboarding – onboarding en offboarding
  • Medewerker Tevredenheid Onderzoek
  • Employer Branding
  • Voortgangsgesprekken
  • Duurzame inzetbaarheid
  • Stress
  • Diversiteit en inclusie
  • Assessments/Personal Leadership Survey
  • Mindfulness
Ik meld me graag aan

Voor wie bestemd?

Bedrijven met minimaal 10 medewerkers en gevestigd in Overijssel kunnen deelnemen. Per bedrijf kan slechts één persoon deelnemen. Juist omdat het leren van elkaar en met elkaar de kracht van de opzet moet zijn. U hebt als deelnemer affiniteit met het onderwerp en bent intern diegene die hier (mede) invulling aan geeft.

Provincie Overijssel onderkent het belang van sociale innovatie. Daarom verleent zij subsidie voor het opzetten van een Leren van Elkaar Kring. Het programma bestaat uit vijf plenaire bijeenkomsten. Daarnaast ontvangt elke deelnemer een dagdeel individuele ondersteuning over een thema dat hij/zij verder uitgediept wil hebben.

Provincie Overijssel maakt het mogelijk dat dit pakket kan worden aangeboden voor € 175,- (ex BTW). Er wordt daarbij vanuit gegaan dat de bijeenkomsten bij toerbeurt bij één van de deelnemers kunnen plaatsvinden en daaraan dus geen extra kosten zijn verbonden.

Is je organisatie niet in Overijssel gevestigd, dan kun je uiteraard ook deelnemen.  De reguliere prijs bedraagt in dat geval € 595,- (ex BTW).

Aanmelding reguliere prijs

Ben je geïnteresseerd stuur dan het aanmeldformulier naar info@straight-hs.nl. LET OP: Het doorgaan van een Leren van Elkaar Kring is afhankelijk van het aantal deelnemers en  subsidietoekenning van provincie Overijssel.