Inzicht in leiderschap

Het tonen van leiderschap  binnen organisaties wordt steeds belangrijker. De wereld om ons heen is voortdurend in beweging en verandert snel. Een organisatie moet zich dus snel kunnen aanpassen. De leider speelt hierin een belangrijke rol. HRorganizer heeft hiervoor een ontwikkelinstrument ontwikkeld, genaamd Personal Leadership Survey. Dit instrument richt zich op het belang van zelfinzicht en het belang van voortdurend leren.

Voorbeeldrapport Personal leadership Survey

Waarom een survey en geen assessment?

 • Behoefte aan inzicht hoe het leiderschap wordt ervaren
 • Een assessment is geen ontwikkelinstrument
 • Bestaande instrumenten zijn te algemeen en teveel gericht op beoordelen/selecteren

Wat willen we bereiken?

 • Inzicht hoe het leiderschap nu wordt ervaren
 • Nieuwe persoonlijke inzichten, die leiden tot doorbraken
 • Intrinsieke motivatie tot zelfontwikkeling
 • Motivatie tot actieve follow-up

Het mooie van dit instrument is dat het uitsluitend ter beschikking wordt gesteld aan de deelnemer. Deze bepaalt dus zelf met wie hij/zij de resultaten wil delen. Dit geeft de beste garantie dat iemand er ook daadwerkelijk mee aan de slag gaat.

Uit welke onderdelen bestaat het instrument?

 1. Persoonlijkheidsvragenlijst
 2. Sterkte-zwakte analyse
 3. 360° feedback
 4.  Open vragen

Het mooie van dit instrument is dat er sprake is van veel input van anderen. Bij voorbeeld bij de sterkte-zwakte analyse kiest de deelnemer zelf zes sterke eigenschappen en zes ontwikkelpunten en geeft deze een waardering. Deze worden in willekeurige volgorde eveneens verstrekt aan de feedbackgevers die eveneens hun waardering geven. Dit kan tot verrassende inzichten leiden.

Hoe verloopt het proces?

Volledig geautomatiseerd Doorlooptijd ∼ 3 weken
Het proces is volledig geautomatiseerd DAG 1: Uitnodiging met toelichting, verzoek om zelf in te vullen en feedbackgevers uit te nodigen
Deelnemer zit zelf achter de knoppen DAG 2 t/m 7: Invullen vragenlijsten door deelnemer zelf
Systeem helpt met voorbeeldteksten om mensen uit te nodigen, reminders te versturen etc. DAG 8 t/m 21: Invullen vragenlijsten door feedbackgevers
DAG 22: Rapport kan gedownload worden

 

Gedurende het proces kan de deelnemer het verloop continu volgen. Er is een telefonische helpdesk beschikbaar. Als feedbackgevers kunnen leidinggevenden, functionarissen van gelijkwaardig niveau en medewerkers worden ingeschakeld.

De kosten van een Personal Leadership Survey bedraagt € 350,-.

Ik wil graag vrijblijvend nadere informatie over het inzetten van de Personal Leadership Survey